Puslapio Naudojimo Taisyklės

Naudojimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas sudaro sutartį tarp UAB “CarMarket” (toliau – Tiekėjas) ir Jūsų (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi interneto svetaine CarMarket.lt.

1.2. CarMarket.lt yra Tiekėjo valdomas ir administruojamas interneto portalas, turintis juridinio asmens kodą ir registracijos adresą.

1.3. Naudodamasis CarMarket.lt svetaine, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys su šiomis sąlygomis, neturi teisės naudotis CarMarket.lt paslaugomis.

1.4. Vartotojo naudojimasis svetaine apima visus veiksmus, įskaitant skelbimų talpinimą, peržiūrėjimą, informacijos skaitymą, komentavimą ir kt.

2. Intelektinės nuosavybės teisės

2.1. Tiekėjas yra visų teisių į CarMarket.lt turinį, įskaitant autorių teises ir intelektinės nuosavybės teises, savininkas.

2.2. Bet koks neteisėtas CarMarket.lt turinio naudojimas be Tiekėjo leidimo yra griežtai draudžiamas.

2.3. Naudodamasis CarMarket.lt, Vartotojas neatlygintinai suteikia Tiekėjui visas teises, reikalingas svetainės veikimui.

3. Vartotojo teisės ir pareigos

3.1. Vartotojas įsipareigoja laikytis elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei kitų asmenų teisių.

3.2. Nenaudoti CarMarket.lt būdu, kuris galėtų pakenkti svetainės veikimui ar kitų Vartotojų teisėms.

3.3. Draudžiama naudoti kenkėjišką programinę įrangą ar siųsti nepageidaujamą turinį.

3.4. Vartotojas prisiima atsakomybę už visą turinį, kurį pateikia ar siunčia naudodamasis svetaine.

4. Reikalavimai skelbimų turiniui

4.1. Skelbime pateikta informacija turi būti tikra, tiksli ir išsami.

4.2. Skelbimai turi būti patalpinami tik atitinkamose CarMarket.lt kategorijose.

4.3. Draudžiama koreguoti pagrindinę skelbimo informaciją po jo patalpinimo.

4.4. Vartotojai privalo ištrinti parduotus skelbimus ir patalpinti naujus norint parduoti kitus objektus.

5. Taisyklių pažeidimo pasekmės

5.1. Tiekėjas turi teisę redaguoti ar blokuoti skelbimus, neatitinkančius taisyklių.

5.2. Vartotojai informuojami apie taikomas sankcijas už taisyklių pažeidimą.

6. Tiekėjo teisės ir pareigos

6.1. Tiekėjas turi teisę keisti svetainę ir jos turinį bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo.

6.2. Tiekėjas nėra atsakingas už netikslų ar neteisingą svetainėje pateiktą informaciją.

6.3. Tiekėjas turi teisę imtis teisinių veiksmų prieš Vartotojus, pažeidžiančius šias taisykles.

*7. Galiojanti teisė

7.1. Šios taisyklės yra suderinamos su Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Bet kokios šių taisyklių pakeitimai turi įsigalioti tik po jų viešo skelbimo svetainėje.